Hestene er i dag idrettsutøvere på ulike nivå, på lik linje med menneskelige idrettutøvere. Det å være idrettsutøver i dag krever mye både fysisk og psykisk. Det krever like mye- og kanskje mer for hesten enn for andre idrettsutøvere som faktisk får ukentlig fysikalsk behandling.

Hesten er i utgangspunktet et steppedyr som er laget for å spise og vandre, ikke for å løpe fort over lengre strekninger, hoppe høyt, dra tungt, være samlet og gjøre ulike øvelser eller i det hele tatt bære en rytter.

Alle disse tingene krever vi av hesten idag og derfor må vi også være såpass rettferdige at vi følger opp disse påkjenningene vi påfører hesten og dermed bruke fysikalsk behandling når det behøves.

"Føre var" prinsippet er en fin ting, det å bruke behandlingen forebyggende slik at man har en kropp som fungerer optimalt. I sin tur vil det minske risikoen for skader, øke prestasjonen, hestens psykiske og fysiske tilstand og gjøre at du som rytter, kusk, trener etc får en mer harmonisk og positiv opplevelse sammen med din hest.

Er man så uheldig at hesten blir skadet, (noe som dessverre i dag er veldig vanlig) kanskje fordi vi ikke er flinke nok på den forebyggende biten(?) kan behandlingen hjelpe i rehabiliteringstiden ved å øke legningsprossessen og minske rehabtiden.

I tilegg gjøre den mindre smertefull for å raskere oppnå full funksjon eller så tett opp mot full funksjon som mulig- da i samråd med veterinær.

Dersom det skulle være nødvendig å koble inn flere fagfelt for et bredere behandlingsalternativ er jeg så heldig å ha flinke veterinærer, tannspesialister, kiropraktorer og hovslagere rundt meg så vi som et team kan hjelpe akkurat din hest.

Så, har du en hest som:

- er misfornøyd under påsaling/seling og trening
- er trøtt og/eller i dårlig humør
- har nedsatt prestasjonsevne
- beveger seg uryttmisk
- er skjev og/eller stiv
- stikker et ben
- har problemer med og muskle seg riktig
- har muskelspenninger eller ømheter.
- har nevrologiske problemer
- skal rehabiliteres etter skade/operasjon etc (i samarbeid med veterinær)
- har sirkulasjonsproblemer-fyllinger og hevelser
- har sår som ikke vil gro.
- har låsninger og fikseringer
- problemer med næringsopptak

... og lignende. Så ta kontakt for spørsmål og/eller timebestilling.

Jeg gleder meg til og hjelpe akkurat deg og din hest!